Picture


L O Z E R A  s. r. o.
  
T O V Á R N Í 157

V E L K Ý  T Ý N E C   783 72

IČO : 271 63 563   DIČ  CZ 27163563


Ředitel společnosti   : Kubáček Tomáš tel. +420 777 309 650

Správa objektu a údržba : Varga Zdeněk   +420 774 207 090

Kancelář                                              tel. +420 585 313 118

Provozní doba : Po -Ne NONSTOP               tel  +420 777 309 650


E-mail : lozera@seznam.cz
  
Web :  http://lozera.cz