• Velkoplošná reklama
  • Picture


    Možnost velkoplošných reklam na výškových stavbách viditelných i z dálnice Brno - Ostrava .